Perşembe, Haziran 13, 2024
Ana SayfaMakina EmniyetiStandartlara uygun olarak emniyetli şekilde otomatikleştirildi

Standartlara uygun olarak emniyetli şekilde otomatikleştirildi

Teknoloji raporu

Otomatik yeniden başlatmalı palet magazinleri, artırılmış sistem verimliliğine katkıda bulunur. Bu erişim korumasının güvenilir şekilde işlemesini gerektirir. Endüksiyon devreleri, ışık perdesi ve izlenen sinyal dizisi ile yeni emniyet çözümü, revize edilmiş EN 415-4 standardının gereksinimlerini karşılar ve böylece maksimum emniyet sağlar.

 

Normatif çerçeve: revize edilmiş EN 415-4

Üreticiler, makine ve sistem operatörleri yasal düzenlere uymak zorundadır. Üreticiler için geçerli olan diğer şeyler arasında Ürün Güvenliği Yasası – faaliyet gösteren şirketler için Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yönetmeliğidir. Standartlar bir diğer önemli rolü oynar. Gereksinimleri tanımlarlar ve makine ile sistemlerde emniyeti garanti etmek adına destek sağlarlar. Ancak bunlar, Avrupa’da yasal yönden bağlayıcı değildir. Üreticiler ya da makine ve sistem operatörleri için C tipi standartlar özellikle önemlidir. Bunlar makineye-özgü emniyet standartlarıdır. EN 415-4 “Ambalajlama makinelerinin emniyeti — Bölüm 4: Paletleme ve paletten boşaltma makineleri ve ilişkili ekipman” bu standartlardandır. 1997’deki standartın içeriği önemli ölçüde revize edilmiştir. Standartın gelecek versiyonunda, üreticilere ve faal şirketlere yeni gereksinimler getirilmiştir. Bu ayrıca otomatik yeniden başlatmalı palet magazinlerinin erişim korumasını da etkilemektedir.

 

Harici endüktif devrelerde geleneksel konsept

Şu ana kadar, otomatik yeniden başlatmalı çoğu aktarım istasyonunun emniyete alınması şöyleydi: Elektro-hassas koruyucu ekipman (ESPE) erişim noktasını emniyet altına alır –Eğer ESPE yarıda kesilirse, makine ve konveyör durdurulur. Forklift gibi koridor besleme araçlarıyla yükleme yapıldıktan sonra durdurulan makineyi yeniden başlatmaya gerek kalmaması için iki endüktif devre susturma sinyali olarak kullanılır. Bunlar, ESPE’nin önündeki yerde konumlandırılır. Forklift endüktif devrelerin üstünde hareket ettiğinde, elektro-hassas koruyucu ekipman geçici olarak köprülenir. Bu çözüm artık şimdiki emniyet teknolojisiyle uyuşmamaktadır: Sistem sıklıkla tek-kanallı değerlendirme mantığıyla son bulur; bunun sonucunda, emniyet performansı belirli şartlar altında eldeki uygulama için yeterli olmamaktadır. Yeni tip palet magazini için erişim koruması, kişilerin girişini engellerken aynı zamanda paletlerin de forklift yoluyla girişini sağlamayı hedefliyor.

 

Sıra izleme yoluyla standartlara uygunluk

Üreticiler ve faal şirketler artık, standart EN 415-4’ün gelecek versiyonunda tanımlanan yeni çözümü kullanabilirler. Dolayısıyla bu, tekniğin mevcut durumuna karşılık gelmektedir. İki endüktif devre ayrıca bu tip palet magazinlerinde erişim koruması için kullanılır. Geleneksel konseptlerden farkı: Her iki endüksiyon devresi de tehlike bölgesinin önünde yer almaz. Bunun yerine, biri tehlike bölgesinin dışında, ikincisi de elektro-hassas koruyucu ekipmanın arkasında, yani tehlike bölgesinin içinde bulunur. ESPE – optoelektronik koruyucu cihaz – de önceki pozisyonunda kalır. Daha önce olduğu gibi, trafik bölgesini ve tehlike bölgesini ayırır. Ayrıca, tanımlanmış sinyal dizisini izleyen ve otomatik yeniden başlatmayı başlatan emniyet sistemi de vardır.

 

Sistem alanlarının korunması için çeşitli olasılıklar

Bu çözüm için, aşağıdaki teknik çerçeve koşulları uygulanmalıdır: palet magazini bitişik alanlarda emniyete alınmalıdır. ESPE’den geçen kişi, görülmeden sistemin diğer alanlarına girememelidir. Bu, örneğin bir yükseklik sınırlaması vasıtasıyla mekanik olarak garantiye alınabilir. Bu, boş paletin geçmesine izin verir ancak kişinin geçmesine izin vermez. Alternatif olarak, kişinin tehlike bölgesine girişini algılamak için ikinci bir elektro-hassas koruyucu ekipman parçası takılabilir. Bir diğer gereksinim: Forkliftin dış endüksiyon devresi üzerinde hareket etmesi için yeterli alan gerekir. Bu kısmen iç devreden daha büyüktür. Ayrıca bu, otomatik bir yeniden başlatma içerdiği için işletme personeli bilgilendirilmelidir. Forkliftin sürücüsü, forkliftin yanında hareket ederek kimsenin tehlikeli bölgeye erişmemesini emniyet altına almaktan sorumludur. Bu sırada iç alanda hala kişi mevcutsa, palet magazini çalıştırılacağından sürücü dışarı çıkmamalıdır. Bunun yerine, bu risk, korumanın arkasına geçmeyi sağlayan emniyet önlemi ile de ortadan kaldırılabilir.

 

Adım adım daha fazla emniyete

Bu tür erişim koruması, tanımlanmış proses boyunca çalışır. Arka planda çalışma, tam olarak bu proses akışını izleyen emniyet sistemidir. Sistem, yalnızca sıra tamamlandıktan sonra makineyi otomatik olarak yeniden başlatır. Bu proses, revize edilmiş EN 415-4 standardında da açıklanmıştır:

 

 1. Forklift gelir, makine çalışır durumda ve elektro-hassas koruyucu ekipman devrededir.
 2. Forklift, dış endüksiyon devresi üzerinde hareket eder ve böylelikle sistem tarafından algılanır. Palet magazini çalışmaya devam eder.
 3. ESPE forklift tarafından kesilir. Palet magazini durdurulur. Bu, eğer kişi ESPE’den geçerse de uygulanır.
 4. Forklift hareket etmeye devam eder ve tüm sensörlerin içinde konum alır: dış ve iç endüksiyon devrelerinin üzerinde ve kesintiye uğrayan ESPE’nin koruyucu alanında.
 5. Forklift palet(ler)i bırakır ve geriye doğru hareket eder. Bu, önce iç endüksiyon devresini ve ardından ESPE’yi serbest bırakır.
 6. Forklift, dış endüksiyon devresinden çıkış yapar. Sıra tamamlanır ve palet magazini otomatik olarak yeniden başlatılır.

 

Özetle, bu şu demektir: Zemindeki endüksiyon devreleri bir forklift algılarsa ve forklift bununla ilgili olarak belirlenen işlem sırasını doğru şekilde yürütürse, emniyet sistemi iş sürecini otomatik olarak yeniden başlatır.

 

Performans düzeyi d için mükemmel

Bu konseptle faaliyet gösteren şirketler, mevcut teknolojiye karşılık gelen, standartlara uygun emniyet çözümünden yararlanmaktadır. EN 415-4 “Ambalajlama makinelerinin emniyeti – Bölüm 4: Paletleme ve paletten boşaltma makineleri ve ilişkili ekipman” gereksinimleri böylelikle karşılanır. Sistem, ikinci en yüksek emniyet seviyesi olan performans düzeyi d için tasarlanmıştır. Manuel operatör müdahalesi olmadan makinenin otomatik olarak yeniden başlatılması sayesinde, paketleme sisteminden optimum düzeyde yararlanılabilir. Avantajlar, artan güvenilirliğe ek olarak, manipülasyona karşı optimum korumayı da içerir: sıralı ve gerçek zaman izlemeli proses, baypasa karşı yüksek korumaya katkıda bulunur. Ayrıca sistem, birincil kontrolün emniyet devresine kolayca entegre edilebilir ve servis maliyetleri minimum düzeyde kalmış olur. Bir diğer artı da esnek kullanılabilirliğidir: Çözüm, hem paletleme makineleri hem de palet boşaltma makineleri için uygundur ve malzemeleri sağa ve sola taşıma özgürlüğü sunar. Ölçeklenebilirlik sayesinde emniyet sistemi, uygun bileşenlerin kullanılmasıyla çeşitli uygulamalara uyarlanabilir.

 

Kullanıma hazır sistem

Leuze, otomatik yeniden başlatmalı palet magazinlerinde erişim koruması için tanımlanan emniyet çözümünü, aşağıdaki bileşenlerle emniyet açısından test edilmiş ve onaylanmış eksiksiz bir paket olarak sunmaktadır:

 • Kontrol ünitesi ile endüksiyon devresi seti
 • MLC 500 emniyet ışık perdesi ve zemine montaj için cihaz kolonları
 • MSI 400 emniyet kontrolü, programlanabilir ve endüksiyon devresi kontrolörlüdür
 • Leuze emniyet programı
 • 2 kanallı emniyet çıkışı
 • Elektromekanik sıfırlama aracı olarak onay kutusu

 

Bir seri doğru şekilde tamamlanmadıysa sıfırlama aracı kullanılır. Veya bir kişi elektro-hassas koruyucu ekipmanı kesintiye uğratır. Buton, sisteme prosesin doğru bir şekilde yeniden başlatılabileceğini ve kişilerin artık tehlike bölgesinde bulunmadığını onaylamak için kullanılır.

 

Kullanıma hazır sistem olarak, Leuze’deki Sensor People çözümü kurulumdan hemen sonra kullanılabilir. Bu nedenle sistem sahipleri her zaman emniyettedir ve geleceğin EN 415-4 gereksinimlerini bugünden karşılamaktadır.

 

 

 

 

GörsellerŞekil 1: Erişim alanı emniyet ışık perdesi tarafından korunur. Buna ek olarak emniyet sensörünün önündeki ve arkasındaki zemine endüksiyon devreleri entegre edilir. Bu şekilde emniyet sistemi forklift ile kişi arasındaki farkı anlayabilir.

 

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılar

Son Yorumlananlar