Pazar, Temmuz 21, 2024
Ana SayfaMakina EmniyetiLEUZE Emniyet Çözümleri

LEUZE Emniyet Çözümleri

Emniyet’ten Ödün Vermeden “Üretimde Verimlilik”.

2006/42/AT – Makine Emniyet Yönetmeliği’ne ve diğer “İş Sağlığı ve Güvenliği” mevzuat hükümlerine göre endüstriyel tesislerimizde kullandığımız Makine

, Hat ve Sistemlerimizde çalışan operatörler için emniyeti sürekli olarak tam ve eksiksiz şekilde sağlamak zorundayız. Günümüzde, bu amaçla kullanılabilecek çok sayıda otomasyon sistem ekipmanı olduğu artık hepimizin bildiği bir gerçek durumundadır. Ancak konumuz “Makine Emniyeti” olunca bu otomasyon bileşenlerinin seçilmesi ve kullanılmasındaki kriterler diğer standart otomasyon bileşenlerinin seçilip kullanılmasındaki kriterlerden oldukça farklı bir hale gelmektedir. Makine Emniyeti’ni sağlamak için seçilecek ve kontrol sistemine entegre edilecek olan Emniyet Otomasyon sistem bileşenlerini belirleme kriterleri için çok sayıda farklı standart (ISO, EN, IEC vb.) bulunmaktadır. Bu standartlar ustalıkla takip edilerek gerekli tüm şartların sağlanmasından sonra ilgili Emniyet Otomasyon ekipmanı makinelerde ve/veya üretim hatlarında kullanılmalıdır. Aksi takdirde sahada yapılan ve standartlar ile uyumlu olmayan her türlü teknik uygulama makinelerde tehlikeli durumlara yol açma (veya tehlikeli durumları önleyememe) potansiyeline sahip olacaktır.
Makine Emniyeti’nde sunulan hizmetleri üç ana başlıkta toplamak mümkündür;

1- Ürün Temini (Emniyet Otomasyon Ekipmanlarının Temini)
2- Danışmanlık Temini (Makine Emniyeti Danışmanlık Hizmetleri)
3- Çözüm Geliştirme (Danışmanlık ve Ürünler Kullanarak Geliştirilen Çözüm Hizmetleri)

Özellikle 3 numaralı hizmetin temini sırasında gerekenlerin kapsamlı bir yaklaşımla ele alınması ihtiyacından ötürü Emniyet Çözümleri’nde Tasarım + Uygulama + Devreye Alma + Doğrulama + Dökümantasyon süreçlerinin titizlikle yönetilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaçtan ötürü Emniyet Uygulama Çözümlerinin temin süreçleri diğer 2 maddedeki hizmetlerin temin süreçlerine göre çok daha uzun süreli olmaktadır. LEUZE olarak; müşterilerimizin yoğun şekilde kullanmış olduğu makine ve/veya hat tipleri için hazır Emniyet Çözümleri geliştirmekte, devreye almakta ve bu çözümler için sahada Emniyet Otomasyon Projelerinde harcanacak zamandan ciddi oranda tasarruf sağlamaktayız.

Buna ilave olarak; emniyet otomasyon sistemlerinin kullanımı ile makine ve/veya hatlarda yaşanması muhtemel kapasite kayıplarının da önüne geçmeye ve makinelerin “verimliliklerini” korumaya çalışmaktayız. Tüm çözümlerimizin tasarım süreçlerinde bu kriteri özellikle dikkate almakta ve hazır paket çözümlerimizi bu temel ihtiyaca göre geliştirmekteyiz.

LEUZE Türkiye olarak aşağıda listelenmiş olan ve hazır paket halindeki yenilikçi Emniyet Otomasyon Çözümlerimiz ile her zaman endüstriyel iş ortaklarımızın hizmetinde olduğumuzu bildirmek isteriz;

LEUZE Emniyet Çözümleri;
1- Malzeme Yükleme / Boşaltma İstasyonları için Otomatik Reset Çözümü;

2- Çok Şeritli Konveyör İstasyonları için Erişim Koruma Çözümü;

3- AGV Kullanılan Transfer İstasyonları için Dinamik Alan Koruma Çözümü;

4- ASRS (Depolama) Tesislerinde Kullanılan “Shuttle veya Stacker” Araçları için Erişim Koruma Çözümü;

5- Streçleme Makinelerinde Palet Giriş Noktası için özel Emniyet Çözümü;

6- Otomatik Malzeme Transfer Araçları için Dinamik Alan Koruma Emniyet Çözümü;

Yukarıda listelemiş olduğumuz Emniyet Çözümlerimizin en büyük özellikleri kullanıcılara tamamen hazır bir şekilde sunuluyor olmasıdır. Makine Emniyeti uygulama çözümlerinde özellikle mühendislik ve dökümantasyon büyük önem taşımaktadır. Bunun nedeni; yürürlükte bulunan ilgili bütün mevzuata uyma zorunluluğundan ileri gelmektedir. Kısaca sıralamak gerekirse; ürün emniyet sertifikasyonları, sistem saha doğrulamaları, emniyetli yazılım tasarımları, kontrol sistem PL (Performance Level) hesaplamaları vb. gibi zorunlu dökümantasyonlar LEUZE Emniyet Çözümlerimizde kullanıcılarımıza hazır bir şekilde sunulmakta ve bu dökümantasyona harcanacak ilave bütün zamanlardan kullanıcılarımız ciddi oranda tasarruflar sağlamaktadırlar.
Bütün bunlara ilave olarak şunu da vurgulamak gerekir ki; her tipte makine için yeni bir Emniyet Çözümü’ne ihtiyaç duyulması durumunda buna yönelik de geliştirme çalışmalarımızın karşılıklı istişareler ile mümkün olabileceğini bildirmek isteriz. Hem yukarıda listelemiş olduğumuz mevcut emniyet çözümlerimizin detay bilgilerini kullanıcılarımıza sunmak ve hem de potansiyel olarak çözüm haline gelebilecek diğer makine emniyet otomasyon uygulama ihtiyaçları için değerli iş ortaklarımızı LEUZE Türkiye iletişim kanallarında ağırlamaktan her zaman memnuniyet duyacağımızı bildiririz..

Hamit Doğu Sarıkaş
LEUZE Turkey
Business Development
Safety Solutions
[email protected]

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılar

Son Yorumlananlar