Pazar, Eylül 24, 2023
Ana SayfaMakina Emniyetiİyi bir Anlaşma için Akıllı Tercih

İyi bir Anlaşma için Akıllı Tercih

Uygulama raporu

Kalite kontrolü sayesinde rekabet yeteneği

Avrupa’nın önde gelen ve tüm dünyada faaliyet gösteren şeker ve gıda şirketlerinden biri olarak Südzucker AG Group, kaliteye öncelik veriyor: Grup, bunun ürünlerine yansımasını sağlamak adına modern teknik sistemler ve güvenilir, otomatikleştirilmiş prosesler kullanıyor. Bu, üretim prosesinden – euro paletlere yüklenen şeker poşetlerinin ve kovaların yüksek raflı depodan çıkarılmasını içeren – iç lojistik proseslere ve yükleme alanına yanaşan yük kamyonlarının yüklenmesine kadar geçerlidir. Bu, Leuze sensör uzmanları gibi yetkin ortaklar sayesinde mümkün olmaktadır. Südzucker ile birlikte çalışarak, şirketin özel uygulamasına uygun verimli emniyet çözümü geliştirilmiştir. Sonuç olarak, Ochsenfurt konumunun etkisi ve rekabet gücü sürekli artıyor.

Pancardan yüksek raflı depoya

Pancarın yüksek raflı depodan son olarak çıkarılıp yük kamyonlarına yüklendiği şekere dönüşme yolculuğunda, önce birçok aşamadan geçmesi gerekir: Birincisi tartım işlemidir. Eylül’den Ocak’a kadar şeker kampanyası sırasında her gün , bölge çiftçileri tarafından Ochsenfurt sahasına birkaç bin metrik ton pancar veriliyor. İlk önce, bu pancarlar tartılmalı, toprak içeriği hesaplanmalı ve şeker içeriği belirlenmelidir. Tüm dahili işlemlerde olduğu gibi, boşaltma “önce emniyet” kuralına göre yapılır. Emniyet her zaman sağlanmalıdır, ve bu durumda emniyet, yük kamyonları boşaltılırken devirme platformlarının tehlike bölgesinde kimsenin bulunmadığı anlamına gelir. Bu, Leuze tarafından kurulan çoklu MLD koruyucu sensörler tarafından sağlanır. Bu sensörler, Leuze emniyet uzmanları tarafından Südzucker için geliştirilen emniyet konseptinin bir parçasını oluşturur. Şeker kampanyası esnasında, Südzucker fabrika binasındaki yedi şeker “kulesi” doldurulur. Bu kuleler silo görevi görür ve bir sonraki hasata kadar tüm tedariki barındırır.
Prosesin sonraki aşamaları, yan ürünlerin hayvan yemi, melas ve Carbokalk gübresinin yeniden kullanımı ve geri dönüşümü yoluyla meyve suyunun elde edilmesi, arıtılması, buharlaştırılması ve kristalleştirilmesidir. Yaklaşık 230 çalışanı ile Ochsenfurt’taki son teknoloji şeker fabrikası, grubun en büyük ve en önemli fabrikalarından biridir. Almanya’nın Frankonya bölgesinde bulunan fabrika, gıda işleme endüstrisinde, arı kovanlarında ve fırınlarda kullanılmak üzere kristal şekerin sıvı hale getirilmesi ve macun rafine ürünlere daha fazla işlenmesinde uzmanlaşmıştır. Bu ürünler arasında alkolsüz içecekler için sıvı şeker, unlu mamüllerdeki dolgular ve glazeler için şeker hamuru ve arı yemi (APIinvert, APIfonda) bulunur.

Torbaların ve mamul kovalarının depolanması

Ochsenfurt fabrikasındaki yüksek raflı depo devasadır: 72.000’den fazla depolama alanı sunar. Yedi koridor, üzerinde torbalanmış mamul ve kovaların depolandığı 6000 adede kadar euro palet barındırabilir. Yüksek raflı depodaki torbalı mamuller, nakliye sırasında mamulleri korumak adına streç film ile euro paletlerine zaten sabitlenmiştir. Mamul kovaları, yük kamyonuna yüklenmeden kısa süre önce emniyete alınır. Ortalama olarak, depo stoğunun tam devri dört haftadan fazla sürmez.

Aktarım istasyonu ve malzeme taşımacılığının getirdiği riskler

Depodan çıkarılan mamul miktarına bağlı olarak, her gün 10 ila 25 şeker yük kamyonu Ochsenfurt fabrikasından ayrılır. Aynı anda en fazla iki yük kamyonuna yükleme yapılabilir. Yükleme işlemi, aynı anda çalışan iki adede kadar elektrikli alçak kaldırma aracı tarafından desteklenir. Yük kamyonu yanaştığında, depo lojistikçisi ilgili mamulleri doğrudan yüksek raflı depodan almak için SAP’yi kullanır. Sipariş edilen euro paletler, iç lojistik proses zincirinin sonuna rulo konveyörler aracılığıyla ulaşır: çapraz konveyör tarafından paletlerle yüklenen beş hatlı yer çekimi konveyörü. Yer çekimi konveyörünün beş rulo konveyörü birbirine çok yakın konumlandırılmıştır. Taşınmak üzere emniyete alınan euro paletler direkt olarak yer çekimi konveyörüne aktarılır ve transfer noktalarına taşınır. Depo lojistikçisi, ilgili siparişi girerek beş konveyörden hangisinin kontrol edileceğini belirler. Emniyet altına alınmamış euro paletler, tedarik edilmeden önce ayrı bir streç film sarıcıya yönlendirilir. Bu proses, Leuze MLD koruyucu sensörleri tarafından korunur. Burada, bu paletler, taşıma koruması için streç filmle kaplanır ve euro paletlere de sabitlenirler. Paletler hafif eğimli taşıma sisteminin sonuna geldiğinde mekanik frenlerle durdurulur. Alçak kaldırma araçları, paletleri transfer noktasında alarak doğrudan yanaşmış yük kamyonlarına taşır ve yükler.

Geleneksel emniyet konseptleri genellikle sınırlarına kadar zorlanır

Geçmişte, çoğu çok kanallı konveyör sistemi, birden fazla bitişik konveyör hattını aynı anda korumak adına tek bir susturma ışık bariyeri veya bir fotoelektrik sensör kullanıyordu. Ancak, bu kurulum türünde susturma, DIN EN IEC 62046 ile uyumlu değildir çünkü emniyet ışık bariyerinin koruyucu fonksiyonu, susturma etkinken geçici olarak bastırılırsa, mesela bitişik taşıma konveyörü ile taşınırken kişilerin palete yakın tehlike bölgesine girmesini hiçbir şey engelleyemez. Maliyet nedenlerine ek olarak, Südzucker’de olduğu gibi, birden fazla bitişik susturma yolunun kullanılmasını zorlaştıran hatta imkansız kılan yapısal nedenler de vardır. 2016 yılında Leuze tarafından geliştirilen erişim korumasına yenilikçi ve daha verimli bir alternatif olan “Akıllı Süreç Geçidi” bile burada kullanılamadı: Leuze tarafından patenti alınan bu teknoloji, Leuze MLC 530 SPG ek susturma sensörlerini gereksiz kılan emniyet ışık bariyerine dayanmaktadır. Ancak, Leuze Emniyet Danışmanı Dr. Volker Rohbeck, bu yenilikçi sürecin bile Südzucker fabrikasında bu noktada uygulanamayacağını çabucak fark etti. Çünkü yapısal bir bakış açısıyla bu çok kanallı taşıma sisteminde birden fazla susturma veya SPG yolunu yan yana yerleştirmek imkansızdı. Hala da imkansız olmaya devam ediyor.

Emniyet kontrolü, emniyet konseptine ilham oldu

Gerekli olan şey yaratıcı bir çözümdü. Çünkü paletlerin yer çekimi konveyörüne aktarıldığı alanın ve bu alanın arkasındaki tehlike bölgesinin emniyet teknolojisi ile kişilerin girişine karşı korunması esastı. Aynı zamanda, her durumda emniyet çözümünün yalnızca, üzerine en son bir paletin çıktığı konveyörü serbest bırakması önemliydi. Bu genişletilmiş gereksinimleri karşılamak için yeni bir emniyet konsepti gerekliydi. Bu konseptin aynı zamanda otomatik prosesler için boşluksuz emniyet sunması ve aynı zamanda verimli malzeme akışının yanı sıra yüksek sistem kullanılabilirliğini de garanti etmesi gerekiyordu. Bu nedenle, Dr. Volker Rohbeck, sistemin tam emniyet kontrolünü gerçekleştirmek için Südzucker’de sistemden sorumlu Usta Elektrik Mühendisi Dieter Düll ile birlikte çalıştı. Birlikte hem emniyetli hem de verimli yeni emniyet çözümleri aradılar ve sonunda bunları uyguladılar. Ochsenfurt’taki Südzucker deposunda otomasyon ve elektrik teknolojisinden sorumlu Dieter Düll ve Gerald Schmer ve Leuze Teknik Satış Müdürü Armin Hufnagel, en son seçilen Leuze sensör çözümünden memnun.

Verimli şekilde korunan çok kanallı taşıma sistemi

Şimdi, Südzucker’de paletlerin depodan çıkarılmasına yönelik beş kanallı sistemin erişim koruması, iki dikey Leuze RSL 400 emniyet lazer alan tarayıcısı tarafından gerçekleştirilir. Birlikte tüm kanalları kaplayan dikey koruma alanı oluştururlar. Sistem kontrolünden, emniyet sistemi paletin çıkış hattı hakkında bilgi alır ve koruma alanını paletin geçişinden kısa süre önce iki lazer alan tarayıcıya göre uyarlar. Transfer mekiği paleti aktarırsa, sistem kontrolüne bu durum bildirilerek palet boyutunda ve ilgili noktada bir koruma alanı seçilir. Palet geçişinden sonra, emniyet lazer alan tarayıcılarının koruma alanları orijinal boyutlarına sıfırlanır ve böylece konveyör alanını tekrar tamamen “kapatır”. Bu sayede taşıma döngüleri sırasında boşluksuz emniyet sağlanır. Bu çözüm ayrıca yüksek güvenilirlik ve kullanılabilirlik sağlar. Emniyet sistemi, örneğin susturma sensörlerinden gelen herhangi ek sinyal gerektirmez. Bu, sistemle ilgili yapısal sınırlamaların da olmadığı anlamına gelir. Çözüm, kurcalamaya karşı korumalıdır ve mevcut sistemlerin yenilenmesi için idealdir: İki emniyet lazer alan tarayıcı, emniyet konseptinin kendi önceden programlanmış kompakt emniyet kontrolleri tarafından kontrol edilir ve iki kanallı emniyet çıkışları aracılığıyla sisteme entegre edilir. Lazer alan tarayıcıların kompakt kontrolleri ve koruma alanlarının konfigürasyonu için gerekli yazılım uyarlamalarının gerçekleştirilmesi kolaydır. Ayrıca isteğe bağlı olarak ilgili uygulama gereksinimleri için bir Leuze servisi de bulunur.

Verimli emniyet çözümleri ortağı

Verimli emniyet çözümleri ortağı olarak Leuze, müşterilerine makinenin tüm kullanım ömrü boyunca emniyet ürünleri, emniyet hizmetleri ve emniyet çözümleri sunar. Leuze emniyet uzmanları, en son normlar ve standartlar hakkında kapsamlı bilgiye ve emniyet konseptlerinin tasarımında kapsamlı deneyime sahiptir. Otomatikleştirilmiş ortamlarda kullanım için verimli, yenilikçi ve güvenilir emniyet çözümleri geliştirirler. Profesyonel proje ekipleri, özel gereksinimlerinin belirlenmesinden emniyet kabulüne kadar tüm proses boyunca müşterilerine eşlik eder. Leuze emniyet uzmanları, emniyet çözümünün müşteri gereksinimlerini karşılamasını ve projenin sorunsuz çalışmasını sağlar. Emniyet çözümleri, gerektiğinde bireysel şekilde genişletilebilecek veya yeniden oluşturulabilecek nitelikli emniyet konseptlerine dayanır. Her çözüm, özel sistem düzenine bireysel olarak uyarlanır ve gerekli tüm donanım ve yazılım bileşenlerini, proje gereksinimlerine göre kontrol programlama ve yapılandırma gibi mühendislik hizmetlerini, başlatma desteğini, emniyet fonksiyonunun doğrulanmasını
ve kapsamlı dokümantasyonu içerir. Bu vakit ve nakit kazandırırken en uygun emniyeti de garantiler. Yenilikçi, akıllı güvenlik konseptleri, klasik konseptlerin sınırlarının zorlandığı alanlarda bile boşluksuz emniyet ve sorunsuz işleyen süreçler sunar

Görseller

Şekil 1: Şeker pancarlarının geldiği, tartıldığı, toprak içeriğinin hesaplandığı ve son olarak şeker içeriğinin belirlendiği yerdir.

Şekil 2: Südzucker şeker “kuleleri”, bir sonraki sefere kadar tedarikin depolandığı silolardır.

Şekil 3: Transfer noktasında, iki alçak kaldırma aracı paletleri alıp, yanaşmış yük kamyonlarına taşır ve yükler.

Şekil 4: Beş kanallı yer çekimi konveyörü, çapraz konveyör tarafından paletlerle yüklenir.

Şekil 5, Soldan: Ochsenfurt’taki Südzucker deposunda otomasyon ve elektrik teknolojisinden sorumlu Dieter Düll ve Gerald Schmer ve Leuze Teknik Satış Müdürü Armin Hufnagel, en son seçilen Leuze sensör çözümünden memnun.

Şekil 6: Şimdi, Südzucker’de paletlerin depodan çıkarılmasına yönelik beş kanallı sistemin erişim koruması, iki dikey Leuze RSL 400 emniyet lazer alan tarayıcısı ile gerçekleştirilir. Birlikte tüm kanalları kaplayan dikey koruma alanı oluştururlar.

RELATED ARTICLES

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Popüler Yazılar

Son Yorumlananlar